27 juli 2007

ALVA DUWIER - DE FÖRSTFÖDDA

Bildtext: Alla människofolk enas under den duwiske kungen Alvan XII år 2089 e.F.

De första människorna som släpptes till Urds mark av gudarna var Duwierna. Detta männsiskofolk kom till kontinenten Liworum, ett land som ligger många månaders båtfärd öster om Niburiat. Idag finns det en havsvall som skiljer de två landmassorna åt och det går inte längre att nå Liworum. Det finns mycket få texter bevarade som berättar något om Duwiernas första boplats och det är egentligen först när de landsteg på Niburiat som deras historia börjar.

De landsteg i dagens Ronor och grundade staden Boor år 560 e.F. (Ronor är ett stort rike sydöst om Österlandet) under sin ledare Alvan den Store. De lade grunden för det roniska riket men det duwiska folket strövade över hela Niburiat och landsteg till och med på öarna i den draconiska arkipelagen. De blev vänner med spillrorna av forntidens folk; Ciju, Jättarna, Solfolken och Svartfolken.

Idag så finns det inte många kvar av det duwiska folket eller Alva Duwier som de kallas av de andra människorna. Ronor, deras land, förlorade de i hårda strider för tusentals år sedan och det har tvingat dem till ett liv i vildmarken. Men de bär alltid med sig sitt ursprung och tack vare deras starka band till gudarna, i synnerhet skaparmodern Sonelod och naturens beskyddare Awril.

22 juli 2007

BERÄTTELSER FRÅN URD, del 1

Bildtext: Kung Grimm den Svarte brandskattar Carrano, huvudstaden i Österlandet.

Kung Grimm den Svarte var den första kung i Österlandet som med vapenmakt lyckats belägra, inta och ockupera landets huvudstad Carrano. Det var år 7408 e.F. (efter forntiden), alltså för cirka 800 år sedan. Carrano är en stad som fortfarande har en betydande och viktig ställning i Österlandet. Den ses som en viktig handelsplats, mycket tack vare sin stora hamn. Skepp med hissade flaggor från Ronor och Solhem ses ofta i hamnen och skulle det inte vara för det uppblossande inbördeskriget i regionen så skulle staden Carrano räknas till en av de största på hela kontineten Niburiat. Idag är Wästhems huvudstad Urion, Bornhoves huvudstad Bornhove Krona och Ronor hamnstad Tirenne de tre största på kontinenten.

På bilden ser vi kung Grimm, svuren till gudomen Grimm(där av hans namn), sitta på en tron med sina närmaste präster och riddare omkring sig. På torget samlas stadens invånare med de dyrbarheter de äger för att lämna det i tribut till kungen. I mitten ser vi den legendariske skalden och kämpen Gallion Traajs. Det finns en mängd sagor och ballader som lovsjunger hans namn. Men ännu viktigare är kvinnan vid hans sida. Det är Iris Hellyan och hon skulle bli den som fritog Carrano från tyrannen Grimm och hennes namn har fått namnge torget som dramat på bilden utspelar sig på.

Idag, år 8211 e.F., så knackar kriget på porten och de rövare och svartfolk som är svurna till guden Samoth har invaderat Österlandet. Carrano, med flera andra städer, har fått vända sig till öriket Solhem om hjälp. Det har besvarats och solfolken har skickat tempelriddare, härolder (så heter guden Sonelods prästerskap) och knektar till fastlandet för att hjälpa människorna i Österlandet mot vildarna som anfallit deras länder och hem.

11 juli 2007

REGEL OM PLUSMODIFIKATIONER

Jag har upplevt att det kan bli ganska höga plusmodifikationer på vapens skador i Saga, speciellt om det är magiska vapen som används. Om din rollperson har en Styrkebonus på +2 och svingar ett magiskt tvåhandssvärd med en Skademodifikation på +5 så kommer han att utdela en skada på 1T6+7. Jag tycker att det är en på tok för hög plusmodifikation.

En ny tilläggsregel är på sin plats. Som maximalt kan en Skademodifikation ha en plusmodifikation på +3. Om det blir högre så ”översätter” du plusmodifikationen till T6:or. Det hela startar vid +4, det blir 1T6 istället. I exemplet med det magiska tvåhanssvärdet så skulle det bli så här:

Grundskada är 1T6. Plusmodifikationen på +7 översätts till 1T6+3 (för +4 blir ju 1T6). Totalt så gör svärdet 2T6+3 i skada.

Självklart är det så att vapnet kan göra en högre skada en tidigare men den kan också gör en lägre. Jag tycker att det känns bättre att flera tärningar slås så att slumpen får avgöra istället för att rollpersonen med det magiska tvåhandssvärdet ska vara garanterad en hög minimumskada.

ALTERNATIV STRIDSMANÖVER


Stridsmanöver: Två vapen
Rollpersonen har lärt sig att gå i strid med två vapen, ett i varje hand. Om rollpersonen går in i strid med två vapen och har tänkt att anfall med båda så ska han först slå ett färdighetsslag för Stridsmanövrar: Två vapen. Lyckas det så får han anfalla med båda vapnen men med -2 på färdigheten Närstrid. Misslyckas det så får han endast anfall med det vapen som han har i sin vapenhand och får -2 i färdigheten Närstrid. (Ett lite straff alltså). Vill rollpersonen använda sitt andra vapen defensivt så kan slå ett slag för färdigheten Stridsmanövrar: Två vapen. Lyckas det så får han samma plus i Försvar som för en liten sköld, alltså +1 (oavsett vapentyp). Misslyckas han så får han ingen bonus. Om rollpersonen har fördelen Ambidextriös så får han inga negativa effekter av färdigheten. Alltså inte -2 i Närstrid.

Stridsmanövrar: Fint
Din rollperson vill finta motståndaren och slår då ett slag för färdigheten Stridsmanövrar: Fint. Lyckas han så får motståndaren -1 i Försvar. Misslyckas han så får han inte anfalla denna stridsrunda, endast försvara sig.

SVÄRD


Ett bastardsvärd är som alla vet ett svärd lämpligt att använda med både en hand och dubbelfattning. Jag har gjort en regelvariant för de vanligaste svärden: Ett kortsvärd har idag +1/+1 i attack och skademodifikation. Ett bredsvärd har +2/+2. Jag förändrar värdena på bredsvärdet så att de nya modifiaktionerna blir +2/+1. Ett bastardsvärd har +3,+1/+2. Den enda ändring blir att skadan på bredsvärdet sänks till +1. Det betyder att kortsvärdet och bredsvärdet ger samma skada men att det är bättre att slåss med ett bredsvärd. Bastardsvärdet är bra på normalt stridsavstånd men sämre i nästrid men ger mer i skada än både kortsvärdet och bredsvärdet.

10 juli 2007

GRUNDEGENSKAPSALTERNATIV

Är du trött på att slå din rollpersons grundegenskaper?

Då kanske du redan har kommit på ett system för att använda dig av poäng istället. Typ, fördela 15-20 poäng på de fem grundegenskaperna och lägg till tre på grundegenskaperna Styrka och Motorik. Men här presenteras ett annat sätt.

Din rollperson startar med 3 i samtliga grundegenskaper. Sedan kan han sänka en grundegenskap för att få poäng att köpa en annan. Se tabellen nedan.

1 +3

2 +2

3 0

4 -1

5 -2

6 -3

Exempel: Magnus ska göra en tjuv. Han har 3 i alla grundegenskaper. Men det tycker inte Magnus är så roligt. Han vill att hans albiska tjuv, Gilbert Kantun, ska var smidig och atletisk. Eftersom han inte tänker vara magiker så sänker han grundegenskapen Gåvan till 1. Då får han 3 poäng att höja de andra grundegenskaperna med. Han vill också att Gilbert ska vara lite slötänkt och sänker grundegenskapen Intelligens till 2. Då får han ytterligare 2 poäng att höja de tre kvarvarande grundegenskaperna för. Totalt har han 5 poäng att fördela. Han höjer Motorik till 6. Det kostar 3 poäng. Då har han två poäng kvar och lägger en poäng vardera på Styrka och Sinne, vilket ger ett värde av 4. Han avslutar med att addera 3 på grundegenskaperna Styrka och Motorik eftersom han spelar människa. Gilbert Kantuns grundegenskaper blir:

Styrka 3 + 1 + 3 = 7

Motorik 3 + 3 + 3 = 9

Intelligens 3 –1 = 2

Sinne 3 + 1 = 4

Gåvan 3 – 2 = 1

Klart!

DÅ KÖR VI!

Som jag redan har presenterat ovan så kommer Niburiatbloggen att handla om rollspel, främst svenska men det kan dyka upp texter till Dungeons & Dragons, Artesia och Burning Wheels. Vad gäller de svenska rollspel så spelar jag allt men främst skriver jag material till spel i fantasygenren, Saga, Drakar och Demoner: Trudvang, Drakar och Demoner: Ereb Altor, Gemini. Så kommer det självklart att dyka upp lite egna grejer också.